Ở bài viết này, mình sẽ chỉ các bạn cho phép nhiều kết nối RDP cùng lúc trên một user trên hệ điều hành Windows. Vietnix sẽ chỉ các bạn 2 cách thực hiện như sau:

Cách 1: Kết nối RDP cùng lúc trên một user

Bước 1: Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R, sau đó nhập chữ regedit.exe rồi nhấn OK như hình sau:

kết nối rdp cùng lúc trên một user

Bước 2: Bạn theo đường dẫn thư mục sau để tới file fSingleSessionPerUser.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer.
kết nối rdp

Bước 3: Tới đây bạn click phải file fSingleSessionPerUser rồi chọn Modify.

kết nối rdp cùng lúc trên một user trên windows
Chọn Modify

Bước 4: Cửa sổ DWORD mở ra, sau đó bạn chỉnh số 1 thành số 0 là được.

kết nối rdp

Sau khi chọn OK để xác nhận thiết lập bạn cần phải restart lại Service Remote Desktop.

Để biết cách restart service Remote Desktop thì bạn có thể xem cách thực hiện đổi Port remote desktop Windows (Port 3389) nhanh chóng!

Cách 2: Kết nối RDP cùng lúc trên một user

Bước 1: Bạn mở chương trình Command Prompt (CMD) với quyền administrator như sau:

cách kết nối rdp

Bước 2: Bạn copy câu lệnh sau và dán vào trong chương trình cmd rồi nhấn Enter.

REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fSingleSessionPerUser /t REG_DWORD /d 0 /f 

Bước 3: Bạn restart lại service Remote Desktop là xong.

Nếu có chỗ nào chưa rõ, bạn hãy liên hệ hotline 1800 1093 – 07 088 44444 – 02836 22 33 11 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng. Chúc các bạn thực hiện thành công.