Trong bài viết sau đây, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt hệ điều hành cho máy chủ chi tiết nhất.

1. Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành

Bước 1: Tại giao diện portal, chọn “Rebuild”.

Bước 2: Chọn hệ điều hành muốn cài đặt, sau đó chọn “Rebuild”.

Bước 3: Điền thông tin cần thiết cho quá trình cài đặt.

  • Hostname: Tên máy chủ.
  • Username: Điền “root” nếu là hệ điều hành Linux, “Administrator” nếu là hệ điều hành Windows.
  • Password và Root Password: Đặt mật khẩu cho user.

Bước 4: Cuối cùng bấm “Rebuild”.

Quá trình cài đặt hệ điều hành sẽ diễn ra tự động trong khoảng từ 15-30 phút, tùy vào template.

2. Theo dõi quá trình cài đặt

Để xem trạng thái quá trình cài đặt hệ điều hành đang diễn ra, bạn có thể xem tại dòng Is Currently Being Installed: Yes như hình bên dưới:


Hoặc bạn có thể truy cập noVNC KVM Console để theo dõi quá trình:


Quá trình cài đặt hệ điều hành diễn ra tự động, bạn không cần can thiệp thêm:


Sau khi hoàn tất, bạn có thể truy cập vào server với thông tin đã khai báo trước đó.

3. Hủy bỏ quá trình cài đặt

Để hủy bỏ quá trình cài đặt. Bạn thực hiện như sau:

Tại giao diện “OS Installation” > Truy cập tính năng “Rebuild”.


Kéo xuống cùng chọn “Cancel Provisioning” là xong.

Vừa rồi là những hướng dẫn về cách cài đặt hệ điều hành cho máy chủ. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Vietnix để được hỗ trợ nhé!