Đến ngày 30/11/2020 Centos 6 đã kết thúc vòng đời và dừng hỗ trợ update, vì vậy khi chạy yum update sẽ bị lỗi. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Yum là một tiện ích dành cho các bản phân phối dựa trên nền tảng của RedHat và Fedora Core Linux. Nó được sử dụng để cài đặt các package trực tiếp từ Internet bao gồm cả khả năng cập nhật.

File cấu hình YUM có thể được chỉnh sửa để phục vụ cho mọi nhu cầu. Bạn chỉ có thể chọn một số dịch vụ hoặc ứng dụng nhất định để thực hiện việc cập nhật .

Trong RHEL / CentOS 6 / CentOS 7, yum có khả năng khôi phục, cài đặt, cập nhật hoặc xóa các packages.

Khi chạy lệnh yum update trên CentOS 6, bạn sẽ gặp lỗi sau:

Lỗi yum update trên CentOS 6
Lỗi yum update trên CentOS 6

Nguyên nhân do kho lưu trữ Yum đã bị xoá khỏi máy chủ chính của CentOS vì hết chu kỳ phát triển, nên không có các tín năng cập nhật hay bảo mật nào được cung cấp.

Link tham khảo chu kỳ CentOS

Để khắc phục lỗi yum update , bạn cần chỉnh sửa như sau:

Sao lưu lại Repo cũ

  • Ta cần SSH vào Server/VPS để thao tác, bạn có thể tham khảo Putty nếu đang dùng hệ điều hành Windows.
  • Sao lưu lại repo hiện tại và tạo một file repo mới:
# mv /etc/yum.repos.d/* /tmp
# touch /etc/yum.repos.d/cisp.repo

Chỉnh sửa file Repo mới để fix lỗi yum

# vi /etc/yum.repos.d/cisp.repo

[CISP]
name=CISP Repository
baseurl=http://mirror.cisp.com/CentOS/6/os/x86_64/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.cisp.com/CentOS/6/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

Xoá cache và chạy cập nhật

# yum clean all
# yum update

Lời kết

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn khắc phục được lỗi yum update trên CentOS 6. Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, mời bạn liên hệ trực tiếp với Vietnix để được hỗ trợ. Vietnix xin chân thành cảm ơn bạn!