Khi có nhu cầu nâng cấp dịch vụ, bạn có thể trang quản trị dịch vụ của Vietnix để trực tiếp nâng cấp trực tiếp một cách nhanh chóng. Giá tiền và thời gian sử dụng tương ứng sẽ được hệ thống tự động tính toán và gửi thông báo đến bạn sau khi nâng cấp thành công.

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ nhân viên kinh doanh đang phụ trách hoặc gửi yêu cầu đến Phòng Kỹ thuật để được hỗ trợ nâng cấp dịch vụ nhanh chóng.