Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ qua các hình thức:

1. Live chat trên website vietnix.vn.

2. Gửi yêu cầu hỗ trợ (ticket support) trong hệ thống quản lý khách hàng tại https://portal.vietnix.vn/.

3. Gửi về email hỗ trợ về sales@vietnix.com.vn.

4. Gọi đến Hotline: 1800 1093 - 07 088 44444 - 02836 22 33 11.