Khi dịch vụ của Quý khách sắp hết hạn, Vietnix sẽ gửi thông báo thanh toán trước thời điểm hết hạn 07 ngày, Quý khách cần thực hiện thanh toán trong thời gian này để dịch vụ không bị ảnh hưởng.

  • Sau 07 ngày vẫn chưa thanh toán thì hệ thống sẽ nhắc thanh toán trễ hạn 3 lần. Nếu Quý khách chưa thanh toán (hoặc không có thông tin phản hồi) thì Vietnix sẽ cho ngừng hoạt động các dịch vụ sau 3 lần thông báo trễ hạn.
  • Dịch vụ của Quý khách sẽ bị xóa bỏ sau đó 07 ngày, trong thời gian 07 ngày này Quý khách vẫn có thể thực hiện thanh toán để phục hồi hoạt động của dịch vụ hoặc yêu cầu hỗ trợ mở lại để backup dữ liệu (nếu không tiếp tục duy trì dịch vụ).

Sau khi dịch vụ đã hết hạn, nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh phụ trách hoặc liên hệ qua hotline/livechat để được giải quyết.