Các câu lệnh giúp add IP Linux

/sbin/ip addr add 192.168.53.1/24 dev eth0

Câu lệnh trên sẽ add thêm IP 192.168.53.1, prefix /24 vào card mạng eth0, chúng ta sẽ thay eth0 bằng card mạng muốn add vào trên server của mình.

Khi reboot server, IP mà chúng ta thêm vào sẽ bị mất, do đó chúng ta add các command vào file /etc/rc.local để khi reboot IP tự add lại.

echo “ip addr add 192.168.53.1/24 dev eth0″ >> /etc/rc.local”

Nếu muốn add nhiều IP thì chúng ta tiếp tục chạy command trên với IP theo ý muốn.

add IP Linux local

Ví dụ: Hình minh họa bên dưới đã add 7 IP local 192.168.53.1 > 192.168.53.7 vào card eth0.

Lưu ý khi thực hiên add IP Linux local

Bên cạnh phương pháp trên, nếu sử dụng HĐH Centos hoặc họ Redhat và muốn add một range IP cùng lúc bạn có thể add nhanh hơn với hướng dẫn như bên dưới.

Ví dụ bạn đã có IP: 192.168.53.1 trên card eth0 và muốn add thêm từ 192.168.53.2 > 192.168.53.100, bạn thêm vào 1 file config:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range0

rồi thêm nội dung như sau:

IPADDR_START=192.168.53.2
IPADDR_END=192.168.53.100
CLONENUM_START=0

Giải thích các thông số từ CentOS:

  • IPADDR_START: IP đầu của range muốn add.
  • IPADDR_END: IP cuối của range muốn add.
  • CLONENUM_START: số bắt đầu của alias interface (như ví dụ trên sẽ là eth0:0).

Nếu có chỗ nào chưa rõ, bạn hãy liên hệ hotline 1800 1093 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 1800 1093 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  1. Các gói Hosting tại Vietnix + Mã giảm giá
  2. Hướng dẫn đăng ký mua Hosting tại Vietnix
  3. Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS, Ubuntu
  4. Cài đặt module Real IP NGINX trên CentOS 7

VIETNIX - DỊCH VỤ HOSTING, VPS TỐC ĐỘ CAO