Bạn đang sử dụng Server/VPS chạy Linux và cần một chương trình vẫn chạy dù bạn tắt terminal hoặc rời khỏi văn phòng, hay khi bị mất điện đột ngột gây ra sự cố trong chương trình, lúc này bạn cần một ứng dụng có thể đáp ứng được yêu cầu trên và đó là “Screen”. Bài viết này hướng dẫn sử dụng lệnh Screen trong Linux. Tìm hiểu ngay nhé!!!

Screen là một ứng dụng trên Linux với mục đích giúp bạn mở nhiều cửa sổ (shell) riêng biệt. Screen Linux sẽ giúp các ứng dụng của bạn vẫn chạy dù cho bạn đã ngắt kết nối đến máy chủ.

Bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh Screen trong Linux, một phần mềm cực kì hữu ích mà quản trị viên nào cũng cần phải biết tới.

hướng dẫn sử dụng lệnh screen trong linux
Hướng dẫn sử dụng lệnh Screen trong Linux

1. Cài đặt Screen Linux

  • Bạn cần SSH vào máy chủ để có thể thao tác cài đặt.
  • Kiểm tra máy chủ đã được cài screen hay chưa:
[root@vietnix ~]# which screen
/usr/bin/which: no screen in (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)
kiểm tra máy chủ cài đặt lệnh screen trong linux chưa
Chưa được cài đặt
  • Bắt đầu cài đặt screen bằng lệnh sau:
[root@vietnix ~]# yum install screen

2. Sử dụng lệnh screen trong Linux

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể khởi tạo cửa sổ screen bên trong terminal bằng lệnh sau:

[root@vietnix ~]# screen

Hoặc bạn có thể đặt tên cho cửa sổ screen đó để dễ phân biệt nếu bạn cần sử dung nhiều cửa sổ cùng một lúc, nhập lệnh như sau:

[root@vietnix ~]# screen -S vietnix1

vietnix1 là tên bạn đặt theo ý muốn.

Lúc này cửa sổ screen sẽ mở ra giống với cửa sổ terminal chính của bạn.

screen linux

2.1. Thoát lệnh screen trong Linux

Bạn dùng tổ hợp phím “Ctrl-A-D”

Thoát lệnh screen trong linux
Lúc này cửa sổ screen sẽ được detect và chạy ẩn trong máy chủ của bạn

2.2. Liệt kê screen Linux

Bạn dùng lệnh:

[root@vietnix ~]# screen -list
Liệt kê screen trong linux

2.3. Truy cập lại Screen Linux

  • Nếu bạn chỉ đang sử dụng một cửa sổ screen thì chạy lệnh sau:
[root@vietnix ~]# screen -r
  • Hoặc nếu đang có nhiều cửa sổ screen đang chạy và bạn muốn vào chính xác cửa sổ screen đó thì gõ lệnh sau:
[root@vietnix ~]# screen -x vietnix1

2.4. Dừng cửa sổ Screen

  • Bạn gõ lệnh sau:
[root@server7h ~]# screen -S vietnix1 -X quit
  • Hoặc truy cập vào cửa sổ screen đó và gõ hợp phím “Ctrl D”, sẽ xuất hiện thông báo [screen is terminating] là cửa sổ screen đó đã được tắt

Bài viết hướng dẫn sử dụng lệnh Screen trong Linux sẽ hữu ích và thực hiện thành công như đã hướng dẫn.

Chúc các bạn thành công!