Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách upgrade Nginx trên Ubuntu theo các bước đơn giản nhất.

Kiểm tra phiên bản NGINX hiện tại

nginx -v

Output

nginx version: nginx/1.18.0 (Ubuntu)

Backup NGINX config

mkdir /etc/nginx-backup/
cp -r /etc/nginx/* /etc/nginx-backup/

Thêm repository của NGINX

sudo apt-get install software-properties-common
nginx=stable
sudo add-apt-repository ppa:nginx/$nginx

Output:

This PPA contains the latest Stable Release version of the nginx web server software.

The following architectures are supported; if your arch doesn't match this list then the PPA is not supporting that architecture:
* i386
* amd64
* armhf
* arm64
* ppc64el

The following releases of Ubuntu (including in-development releases) are supported in this PPA:
* Trusty (14.04)
* Xenial (16.04)
* Yakkety (16.10)
* Zesty (17.04)
* Artful (17.10 - in development!)

The following releases of Ubuntu are no longer supported, and have had their packages removed from the PPA:
* Lucid (10.04)
* Maverick (10.10)
* Natty (11.04)
* Oneiric (11.10)
* Quantal (11.10)
* Raring (13.04)
* Saucy (13.10)
* Utopic (14.10)
* Vivid (15.04)
* Wily (15.10)
More info: https://launchpad.net/~nginx/+archive/ubuntu/stable
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it

gpg: keyring `/tmp/tmphecc_aoy/secring.gpg' created
gpg: keyring `/tmp/tmphecc_aoy/pubring.gpg' created
gpg: requesting key C300EE8C from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: /tmp/tmphecc_aoy/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key C300EE8C: public key "Launchpad Stable" imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1 (RSA: 1)
OK

Upgrade Nginx trên Ubuntu

Upgrade hệ thống sẽ giúp update các phần mềm lên phiên bản mới nhất, bao gồm của việc update NGINX

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade full-upgrade -y

Kiểm tra lại version NGINX sau khi upgrade

nginx -v

Kiểm tra syntax và restart lại dịch vụ NGINX

nginx -t && service nginx restart 

Nếu có thắc mắc, bạn hãy liên hệ hotline 1800 109307 088 44444 - 02836 22 33 11 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng. Chúc các bạn thực hiện thành công.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  1. Các gói Hosting tại Vietnix + Mã giảm giá
  2. Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS, Ubuntu
  3. 6 bước tạo Subdomain trên VPS Ubuntu nhanh nhất
  4. Lưu iptables rules trên Ubuntu

VIETNIX - DỊCH VỤ HOSTING, VPS TỐC ĐỘ CAO