Backup và restore email trên Outlook là một việc rất quan trọng và cần thiết để đảm bảo an toàn dữ liệu cho email của bạn. Để thực hiện backup và restore email trên Outlook, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn backup email trên Outlook

Bước 1: Truy cập vào Outlook > Chọn File > Chọn Open & Export > Chọn Import/Export.

Chọn Import/Export

Bước 2: Tại bảng Import and Export Wizard, chọn Export to a file > Chọn Next.

Chọn Export to a file

Bước 3: Tại bảng Export to a File, chọn Outlook Data File (.pst) > Chọn Next.

Chọn Outlook Data File (.pst)

Bước 4: Tại bảng Export Outlook Data File, bạn chọn email cần backup > Tick chọn Include subfolders để hiển thị tất cả các thư mục.

Nếu bạn muốn backup tất cả dữ liệu của email thì nhấn vào email hoặc nhấn vào từng thư mục nếu muốn backup riêng từng thư mục.

Sau đó nhấn Next.

Thiết lập tại bảng Export Outlook Data File

Bước 5: Nhấn Browse… để chọn nơi lưu file backup > Chọn Replace duplicates with items exported > Nhấn Finish.

Thiết lập tại bảng Export Outlook Data File

Bước 6: Tạo password cho file backup.

Tạo password cho file backup

Sau khi quá trình backup hoàn tất, bạn sẽ nhận được file có dạng backup.pst được lưu ở đường dẫn mà bạn đã thiết lập ở Bước 5.

Tạo backup thành công

Hướng dẫn restore email trên Outlook

Để khôi phục dữ liệu email trên Outlook, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào Outlook > Chọn File > Chọn Open & Export > Chọn Import/Export.

Chọn Import/Export

Bước 2: Tại bảng Import and Export Wizard, chọn Import from another program or file > Chọn Next.

Chọn Import from another program or file

Bước 3: Tại bảng Import a File, chọn Outlook Data File (.pst) > Chọn Next.

Chọn Outlook Data File (.pst)

Bước 4: Tại mục File to Import, nhấn chọn Browse… để mở file dạng backup.pst > Chọn dòng Replace duplicates with items imported > Chọn Next.

Thiết lập bảng Import Outlook Data File

Bước 5: Tại phần Import items into the same folder in, chọn tài khoản email của bạn > Sau đó chọn Finish là được.

Thiết lập bảng Import Outlook Data File

Bài viết trên đây đã hướng dẫn bạn cách thực hiện backup và restore email trên Outlook một cách nhanh chóng. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn trong việc chuyển tài khoản email qua lại các thiết bị cũng như giúp bạn có được giải pháp dự phòng, tránh mất mát dữ liệu. Chúc bạn thực hiện thành công.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  1. Cách đăng nhập mail trên Outlook iOS
  2. Cách cấu hình trên ứng dụng Mail iOS
  3. Thêm tài khoản Email vào ứng dụng Mail MacOS
  4. Cách cài tài khoản Email Doanh Nghiệp vào Outlook trên MacOS

VIETNIX - DỊCH VỤ HOSTING, VPS TỐC ĐỘ CAO