Bài viết Vietnix sẽ hướng dẫn bạn tạo user và bật remote desktop cho user vừa tạo trên Windows 10. Hãy cùng theo dõi các bước tiến hành sau đây.

Hướng dẫn tạo User trên Windows 10 thông qua Computer Management

Bước 1: Truy cập Computer Management để tạo user trên Windows.

Truy cập Computer Management

Bước 2: Truy cập Local Users and Groups.

Local Users and Groups
Local Users and Groups

Bước 3: Tiến hành tạo mới user trên Windows.

Tạo mới user
Tạo mới user

Khi tạo user bạn có thể tuỳ chọn các option mà mình đã khoanh đỏ, riêng mình thì dùng option Password never expirses cho gọn.

Bước 4: Điền thông tin của user cần khởi tạo và nhấn Create.

Điền thông tin của user
Điền thông tin của user

Bước 5: Tạo mới người dùng thành công.

Hình ảnh khi người dùng tạo mới thành công
Hình ảnh khi người dùng tạo mới thành công

Hướng dẫn bật Remote Desktop cho user vừa tạo trên Windows 10

Bước 1: Nhấn chuột phải vào This PC và chọn Properties.

Chọn Properties trong This PC
Chọn Properties trong This PC

Bước 2: Nhấn vào Remote Setting.

Chọn Remote setting
Chọn Remote setting

Bước 3: Chọn Select User.

Select Users
Select Users

Bước 4: Chọn Add.

Chọn Add
Chọn Add

Bước 5: Điền thông tin user và OK.

Điền thông tin user
Điền thông tin user

Bước 6: Chọn user và OK.

Chọn User
Chọn User
Bài viết liên quan: Đổi Port remote desktop Windows (Port 3389)

Lời kết

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn tạo user mới trong Windows 10 và remote desktop được user vừa tạo. Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, bạn hãy liên hệ trực tiếp với Vietnix để được hỗ trợ!