Các lưu ý trước khi đổi tên miền chính trên cPanel

  • Thao tác này sẽ xóa mọi bản ghi DNS cho miền gốc và đặt mọi bản ghi DNS cho miền mới trở lại giá trị mặc định.
  • Theo mặc định, các tài khoản email cho miền cũ thay đổi để phù hợp với tên miền mới.
    Ví dụ thay đổi tên miền chính từ ‘vietnix.com’ thành ‘vietnix.vn’ sẽ thay đổi admin@vietnix.com thành admin@vietnix.vn.
    Bạn sẽ cần cập nhật địa chỉ Email và Tên người dùng (cho cả hai máy chủ đến và đi) trên bất kỳ thiết bị nào mà tài khoản email được thiết lập trước đó.
  • Sau khi thay đổi, hình ảnh / liên kết trên trang web của bạn có thể không tải đầy đủ lúc đầu.
    Bạn sẽ cần liên hệ với nhà phát triển của mình để cập nhật bất kỳ liên kết cứng nào trong trang web của bạn.
  • Bất kỳ chứng chỉ SSL nào tham chiếu đến miền chính sẽ cần được cấp lại cho miền mới.

Cách thay đổi tên miền chính trong cPanel

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị Cpanel: https://<ip-server>:2087 và nhập thông tin User/Pass vào.

Bước 2: Trên thanh tìm kiếm, nhập vào nhãn “modify” và chọn mục Modify an Account.

Cách thay đổi main domain trong cPanel
Cách thay đổi main domain trong cPanel

Bước 3: Nhập tên miền mà bạn cần thay đổi và chọn Modify.

thay đổi tên miền chính trong cpanel
Nhập tên miền mới bạn muốn thay đổi

Bước 4: Cập nhật tên miền mới.

hướng dẫn thay đổi main domain trong cpanel
Nhập tên miền mới
Lưu ý: KHÔNG NÊN thay đổi tên người dùng cPanel, vì tên người dùng được gắn với tên cơ sở dữ liệu, bạn có thể gặp lỗi cơ sở dữ liệu liên quan đến mã hoặc cấu hình trang web.
thay đổi primary domain trong cpanel
Nhấp Save sau khi bạn thay đổi xong