Ubuntu

6 bước tạo Subdomain trên VPS Ubuntu nhanh nhất

Subdomain hay còn gọi là tên miền phụ (domain phụ). Đây là một phần được tách ra từ Domain. Subdomain hoạt động riêng biệt như một trang web bình thường và có cùng tên miền chính. Để có thể tạo được subdomain Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách tạo subdomain

Cách cài đặt DirectAdmin trên CentOS, Ubuntu

1. Môi trường chuẩn bị để cài đặt DirectAdminBước 1: Cấu hình sử dụng DirectAdmin tối thiểu là: [+] 1 core [+] 2G RAM [+] 10G DiskBước 2: Cài các gói hỗ trợ bổ sung cần thiết: [+] CentOS 7.x: [root@vietnix ~]# yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs

Lưu iptables rules trên Ubuntu

Bước 1: Cài gói iptables-persistent. sudo apt-get update sudo apt-get install iptables-persistent On screen you will the get the choices for IPV4 and IPV6 rule set,to be installed.The screen will come during installation of iptables-persistent [+] Selecting IPv4 (Yes) [+] Selecting IPv6 (if you do not want to install for

Hướng dẫn Upgrade Nginx trên Ubuntu

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách upgrade Nginx trên Ubuntu theo các bước đơn giản nhất. Kiểm tra phiên bản NGINX hiện tại nginx -vOutput nginx version: nginx/1.18.0 (Ubuntu)Backup NGINX configmkdir /etc/nginx-backup/ cp -r /etc/nginx/* /etc/nginx-backup/Thêm repository của NGINXsudo apt-get

Cấu hình PHP Session Cache trên Redis

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện cấu hình PHP Session Cache trên Redis nhanh chóng nhất. Cùng theo dõi nhé. Redis là gì?Redis được viết tắt của cụm từ Remote Dictionary Server, là hệ thống mã nguồn mở, kho lưu trữ dữ liệu có cấu

Bạn cần hỗ trợ?

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần hỗ trợ, hãy liên lạc ngay với Vietnix nhé!

You've successfully subscribed to Hướng dẫn Vietnix
Great! Next, complete checkout for full access to Hướng dẫn Vietnix
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.