Bài viết sau sẽ hướng dẫn Quý Khách Hàng sử dụng các tính năng của dịch vụ Firewall (Proxy) tại Vietnix.

I. Hướng dẫn login và truy cập vào giao diện Firewall

Bước 1: Login vào giao diện portal dành cho client.

https://portal.vietnix.vn/clientarea.php

Truy cập vào Dịch vụ của tôi.

Bước 2: Chọn dịch vụ Firewall.

Chọn dịch vụ Firewall

Bước 3: Giao diện quản lý dịch vụ Firewall.

Giao diện quản lý dịch vụ Firewall

Giao diện này hiện đầy đủ thông tin hostname Firewall Khách Hàng đăng ký và IP của Firewall. Quý Khách Hàng có thể sử dụng một số tính năng như: Mở port, add Whitelist, add Blacklist, Blocked IPs.

II. Hướng dẫn sử dụng các tính năng của Firewall

1.Tính năng Manage Ports

Tính năng này giúp Quý Khách Hàng chủ động mở các port mà mình cần. Để mở port trên Firewall Quý Khách Hàng cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào Manage Ports.

Tính năng Manage Ports

Bước 2: Click chuột vào Edit.

Chọn vào Edit

Bước 3: Quý Khách Hàng điền port mình cần mở vào Ports và sau đó bấm Save để lưu lại.

Điền Ports cần mở

Lưu ý: Giữa các port với nhau được ngăn cách bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng. Mở nhiều port liên tiếp nhau được ngăn cách bằng dấu gạch ngang.

Ví dụ: Cần mở một port từ 20 tới 26 ta thực hiện như sau: 20-26.

2. Tính năng Whitelist IPs

Whitelist IPs là tính năng cho phép các IP truy cập mà không qua bất kì rules chặn nào. Khi một IP (member) không vào được dịch vụ có chạy qua Firewall. Quý Khách Hàng kiểm tra và chắc chắn đây là member thật không phải botnet phá mình. Quý Khách có thể cho IP này vào danh sách Whitelist IPs.

Để mở Whitelist IPs trên Firewall Quý Khách Hàng cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào Whitelist IPs.

Chọn vào Whitelist IPs

Bước 2: Quý Khách Hàng điền IP mình cần Whitelist vào và sau đó bấm Save để lưu lại.

Điền IP cần Whitelist

Lưu ý: Khi add một IP mới vào Whitelist IPs cần phải xuống dòng.

3. Tính năng Blacklist IPs

Blacklist IPs là tính năng không cho phép một IP mà Quý Khách Hàng không muốn nó truy cập vào. Để mở Blacklist IPs trên Firewall Quý Khách Hàng cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào Blacklist IPs.

Truy cập Blacklist IPs

Bước 2: Quý Khách Hàng điền IP mình cần Blacklist vào và sau đó bấm Save để lưu lại.

Điền IP cần Blacklist

Lưu ý: Khi add một IP mới vào Blacklist IPs cần phải xuống dòng.

4. Tính năng Blocked IPs

Blocked IPs là tính năng cho phép Quý Khách Hàng mở các IP đã bị chặn do có dấu hiệu tấn công  DDoS vào  Firewall.

Để mở Blocked IPs, Quý Khách Hàng thực hiện các thao tác sau đây:

Bước 1: Chọn tab Blocked IPs.

Chọn vào Blocked IPs

Bước 2: Chọn IP muốn mở và nhấn Unclock IP hoặc nhấn Unclock All để mở tất cả IP trong danh sách.

Trên đây là những hướng dẫn sử dụng các tính năng dịch vụ Firewall tại Vietnix, chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 1800 109307 088 44444 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  1. Các gói Hosting tại Vietnix + Mã giảm giá
  2. Hướng dẫn đăng ký mua Hosting tại Vietnix
  3. Các gói Firewall 1, 2, 3 tại Vietnix + Mã giảm giá
  4. Hướng dẫn đăng ký thuê Firewall tại Vietnix

VIETNIX - DỊCH VỤ HOSTING, VPS TỐC ĐỘ CAO