CHMOD – viết tắt của Change Mode là lệnh dùng để thay đổi thuộc tính của File (tập tin) và Folder (thư mục) trong hệ điều hành Unix, Linux… CHMOD thiết đặt những quyền cho phép đối với File và Folder như quyền Read (đọc), Write (ghi) và Execute (thực thi). Vậy làm sao để CHMOD file và thư mục trên hosting sử dụng cPanel?

Để CHMOD file hay thư mục trong Hosting Linux sử dụng cPanel, bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel.

Đăng nhập cPanel theo đường dẫn sau: https://vietnix.vn/dang-nhap-cpanel/

Bước 2: Search “File Manager” ở thanh tìm kiếm.

Tìm File Manager ở thanh tìm kiếm góc bên phải và nhấn chọn để truy cập File Manager.

Search File Manager

Sau khi click chọn trang web sẽ chuyển hướng bạn đến trang web như này:

File Manager

Bước 3: Click chuột phải file hoặc folder cần cấp quyền.

Bước 4: Nhấn Change Permissions.

Click chọn file hoặc folder

Bước 5: Chọn phân quyền.

Bước 6: Nhấn Change Permissions để xác nhận thành công.

Hướng dẫn CHMOD file và thư mục trên hosting sử dụng cPanel

Mọi thắc mắc về vấn đề CHMOD file và thư mục trên hosting sử dụng cPanel, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 1800 1093 – 07 088 44444 – 02836 22 33 11 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.