Bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những tính năng cơ bản khi quản trị VPS, bao gồm:

  • Start: Khởi động VPS.
  • Shutdown: Tắt VPS an toàn.
  • Reboot: Khởi động lại VPS.
  • Stop: Tắt nóng VPS.
  • noVNC Console và Xterm.jx Console: Truy cập console.

1. Start

Khi VPS đang ở trạng thái tắt (Shutdown). Chọn Start để khởi động VPS.

2. Shutdown

Shutdown – Tắt VPS an toàn. Quá trình này Hệ Điều Hành (HĐH) chờ các ứng dụng đang chạy dừng hẳn, rồi HĐH tắt sau cùng.

3. Reboot

Reboot – Khởi động lại VPS. Theo trình tự, VPS Shutdown rồi Start lại.

4. Stop

Stop – tắt nóng. Ngay lập tức tắt ngang VPS mà không chờ HĐH ngừng ứng dụng. Điều này có thể gây lỗi cho ứng dụng/database khi không được stop an toàn.

Chỉ dùng tính năng Stop khi VPS bị treo không thể shutdown hoặc thực hiện thao tác gì khác.

5. noVNC Console

Cho phép truy cập console để thao tác quản trị VPS:

6. Xterm.jx Console

Chỉ hỗ trợ trên HĐH Linux.

Đây là serial console, cho phép copy/paste trên giao diện dòng lệnh.

Mọi thắc mắc về vấn đề quản trị VPS, bạn có thể liên hệ hotline 1800 1093 – 07 088 44444 – 02836 22 33 11 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.