Mặc định sản phẩm Cloud VPS tại Vietnix được hệ thống backup miễn phí hằng tuần. Khi khách hàng thuê thêm dịch vụ backup sẽ được mở tính năng cho phép:

  • Quản lý backup: Tạo/Xem/Xóa backup.
  • Restore VPS: Khôi phục VPS từ một phiên bản backup.
  • Quản lý lịch backup: Đặt lịch tự động backup định kỳ.

Ngay sau đây, Vietnix sẽ hướng dẫn sử dụng tính năng backup của dịch vụ Cloud VPS.

1. Hướng dẫn tạo một bản backup cho VPS

Bước 1: Chọn vào tính năng Backups.

Bước 2: Chọn New Backup.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy tùy chọn “New Backup“, có nghĩa là số lượng backups đã đạt tối đa và bạn cần xóa bớt backup cũ để có thể tạo mới.

Bước 3: Chọn Mode backup là Snapshot, cho phép backup khi VPS vẫn đang chạy. Sau đó chọn Confirm.

Quá trình backup hoàn tất sau ít phút (tùy thuộc vào dung lượng VPS).

2. Hướng dẫn lập lịch tự động chạy backup cho VPS hằng ngày

Lưu ý: Khi số lượng backup files đã đạt giới hạn, hệ thống sẽ tự động xóa backup cũ nhất để tạo backup mới.

Bước 1: Chọn Backup Jobs > New Job.

Bước 2: Tiến hành cấu hình lịch backup:

  • Start Time: Thời gian bắt đầu backup. Ví dụ: 16:00.
  • Day of Week: Chọn tất cả 7 ngày của tuần, hoặc theo nhu cầu.
  • Backup Mode: Snapshot, cho phép backup khi VPS vẫn đang chạy.

Bước 3: Chọn Confirm để lưu lịch backup.

Lịch backup sau khi lưu:

Khi tới thời gian lập lịch, hệ thống sẽ tự động backup cho VPS:

3. Hướng dẫn lập lịch tự động chạy backup cho VPS nhiều thời điểm mỗi ngày

Khi đã có backup tại 16:00 mỗi ngày. Nếu có nhu cầu tạo thêm lịch backup vào 04:00 bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo thêm lịch backup thứ hai.

Bước 2: Chọn thời điểm.

Bước 3: Chọn Confirm và kiểm tra lại.

4. Hướng dẫn restore VPS từ backup đã có

Bước 1: Vào menu Backups > Chọn phiên bản backup cần khôi phục.

Bước 2: Chọn Restore.

Bước 3: Quá trình restore sẽ thực hiện trong ít phút (tùy dung lượng VPS).

Bước 5: VPS sẽ tự khởi động sau khi quá trình restore hoàn tất, có thể truy cập và sử dụng:

Mọi thắc mắc về vấn đề backup VPS xin vui lòng liên hệ hotline 1800 1093 – 07 088 44444 – 02836 22 33 11 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.